BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?


4857 sayılı İş Kanunu’nda işverenle işçi arasında kurulacak olan iş ilişkisinde; işçi kendisine verilen işi yapmayı işveren ise işçinin yaptığı bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. İş sözleşmelerinde şekil şartı bulunmadığı gibi kapsamı, maddeleri, işin niteli ve koşulları bakımından farklılıklar söz konusu olabilir. Aynı kanunda iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözlemesi ve belirli süreli iş sözleşmesi olmak üzere iki şekilde öngörülmüştür.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi İş Kanunu’nun 11. maddesinin ilk paragrafında, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin belirli bir süreye bağlı olmadan yapılan sözleşme olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşme tipi, sözleşmenin tarafı olan işçinin çalışacağı sürenin ne kadar olduğu ve ifa etmekle yükümlü olduğu iş görme borcunun ne zaman sona ereceği yazılı olarak düzenlenmediği sözleşmelerdir.

İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin belirsiz süreli sayılması için yapılacak olan işin belirli süresinin olmaması ve işçinin işe başlayacağı zaman iş akdinin ne zaman, hangi tarihte biteceğini bilmemesi gerekmektedir.

Sözleşmeye taraflarca sözleşmenin “Belirsiz Süreli” veyahut “Belirli Süreli” olduğuna ilişkin bir ibare eklenerek açıkça yazılmasının herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. İş sözleşmesinin niteliği gerekli görüldüğünde mahkeme tarafından hukuki yargılama aşamasında takdir edilecektir. Taraflardan birinin veya her ikisinin birbirlerini veya bir başka üçüncü kişiyi aldatma amacıyla hareket ederek yaptığı hukuki işlemler kanunen geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sözleşmede ne yazdığı bağlayıcı olmayıp sözleşmenin içeriği yargı mercii tarafından incelenerek sözleşme tipi tespit edilecektir.

2/Post a Comment/Comments

  1. Belirsiz süreli iş sözleşmesi özel sektörde oldukça önemli . İşten çıkabilme serbestiyeyinizi kanunlar çerçevesinde sağlar. Bu sebeple şi sözleşmenizde özellikle buna dikkat ediniz.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder