ESKİ TÜRKLERİN İLGİNÇ YÖNLERİ

Muhtemelen her yerde karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, Türk ataları, Türk tarihi ve Türk kültürü hakkında oldukça derin ve ilginç bilgiler sunmakta. Günlük yaşantımızda karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, ayrıntılı olarak makalemizde yer almakta.

Muhtemelen her yerde karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, Türk ataları, Türk tarihi ve Türk kültürü hakkında oldukça derin ve ilginç bilgiler sunmakta. Günlük yaşantımızda karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, ayrıntılı olarak makalemizde yer almakta.

Erkek Saçlarının İlginç  Değişim ve Gelişim Süreci
Kaynaklara göre Türklerin düşmanları, Türkleri at üzerinde savrulan uzun saçlarıyla tanımlarlar. En yaygın olan saç şekilleri ise, üstteki saçların örülmüş olarak arkaya kadar atılması ve diğer kısımların da arkaya kazar kazınması modelinden oluşuyordu. Diğer bir saç şekli ön kısımda şakak hizasındaki saçların örülmesi var ardından bu örgülerin arkada 3 örgü yapacak şekilde birleştirilmesi idi. Kısa saç ise İslamiyet ile beraber benimsenmiştir. İslamiyet inancında uzun saçın haram ve günah olarak görülmesi ve ayrıca Rum kültüründe kısa saçın yaygın kullanımı, toplumsal olarak erkekleri kısa saça yöneltmiştir. Türk atalarının uzun saçı tercih etmesi ise Tengri inanışından gelmekteydi. Zamanla benimsenen inançlar din algısını değiştirmekle beraber, günlük hayatı da derinden etkilemiştir.

Bıyık
Hilal bıyık dediğimiz, dudaklardan çeneye kadar inen bıyık modeli Türklerin kullandığı bir modelken, kaynaklara göre bıyığı en uzun olan kişi kabilenin reisi olmaktaydı. O dönemde oldukça büyük değer taşırdı.

Bozkurt Simgesi
Eski Türklerin asil olarak gördüğü Bozkurt, Türklüğü simgeleyen asil bir hayvandır. Gök kurt olarak da bilinmektedir ve kutsallığı Türeyiş Destanı’na dayanmaktadır.


Türk Bayrağındaki Hilal Sembolü
Hilal olarak bildiğimiz simge aslında Güneş tutulmasıdır ve hilal ile bayraktaki simge aslında birbirinden oldukça farklı şekillerdir. Güneş tutulmasında, Ay Güneş’i kapattığında bayraktaki şekil ortaya çıkmaktadır. İslamiyetteki Hilal sembolü de, bayraktaki Hilal gibi Güneş Tutulmasından ibarettir. İslamiyete geçiş aşamasında Türklerin İslamiyet kültürüne kazandırmış olduğu bir simgedir. Eski Türklerin 3000 yıl önce, Asya’daki Tümülüslerindeki duvarlarda, Hilal yani Güneş Tutulması ve yıldız motifleri, bunun bir kanıtıdır. Şamanizm ve Tengri dinlerindeki inanca göre gök 7 kattan oluşmaktadır. &. katta Ay, 7. katta ise Güneş yer almaktadır. Şamanist Türklerin Güneş tutulmasında bazı Şaman adetlerini yerine getirmeleri, ayinler düzenlemeleri bu konunun kanıtlarındandır.
Diğer Türk devletlerindeki motifler de farklıdır ve hepsi Ayın Güneş üzerindeki farklı bir konumunun betimlenmesidir. Ayrıca Güneş sembolü de yer almaktadır. Oğuz Han’ın “ Güneş bayrağımız, gök çadırımız” sözü de bunu kanıtlamaktadır.

Eski Türklerde Din: Şamanizm – Tengricilik
Çin Kaynaklarına göre, Orta Asya Şamanizm’in temelleri Gök Tanrı, Güneş, yer, su ve ateş kültleridir. Şaman inancının temelinde Asya halkının inancına göre insan ve doğanın birlik olması ve uyumlu olması düşüncesi de yer alır. İnsan, hayvan, bitkiler alemi bir bütün olarak düşünülür ve bu bütüne evren ve dünya da dahildir. En eski inanç sistemidir. Türklerin, Moğolların ve Asya göçebelerinin benimsediği en eski inanç sistemidir. Tanrı, en büyük semavi ruh olarak adlandırabileceğimiz bir varlıktır. Gökte yaşadığına inanılır ve Gök’ün en üst tabakasında bulunan insan şeklinde bir varlıktır. Şamanist kavimlere göre gökte ve yerde meydana gelen tüm olaylar birtakım ruhların ve tanrıların eseridir. Hastalıklar kötü ruhların bir eseridir ve ölüm de buna dahildir. Doğadaki her varlığın ruhu olduğuna inanılır ve doğadaki varlığın kutsallığı inancı ön plandadır. İyi olanların cennete gidip, kötü olanların ise cezalandırılacağı temeline dayanmaktadır. Savaşta ölenlerin mekanının cennet yani uçmağ olacağına inanılır..
Tengri inancında ise, eski Türklerin şimdiki inanç sistemlerini benimsemeden önceki inançlarıdır. Tengri’ye ibadet etmenin yanı sıra Şamanizm, Totemizm inançlarını da ibadet sistemidir bir parçasıdır. Tengri, günümüz Türkçesinde Tanrı kelimesine denk gelir ve Tanrı kelimesinin eski söyleniş biçimidir. İnsanlar, gök tanrı Tengri’ye, toprak ana Ötüken’e ve atalarının onları koruduğuna inandıkları ruhlarına dua eder ve güven içinde hissederlerdi.
Gök Tanrı dini Şamanizm’den daha önce kullanılıyordu ve sonraki yıllarda Gök Tanrı dini Şamanizm içinde yaşanmaya başlamıştı. Bu iki dinin tek din olarak kabul edilirdi, aralarındaki benzerliklerinden dolayı Türkler tarafından kolayca kabul edilmişlerdir.
İbn Fadlan‘e göre Oğuz Türk Boyu, yolunu şaşırmış eşekler gibi bir dine inanmıyorlar, temizlik denilen kavramdan oldukça uzak yaşayarak su ile ilişki kurmuyorlardı. Yazdığı Seyahatname adlı eseriyle Oğuzlar, Kırgızlar, Kıpçaklar gibi kabilelerin kültürleri hakkında detaylı bilgiler veren İbn Fadlan, 10. yüzyılda yapmış olduğu geziyle alakalı Türklerin dini ve gelenekleri hakkında bilgilerin günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuştur.


Nevruz 
Birçok kültürden milletin 21 Mart’ta baharın gelişi olarak kutlanan bu bayram, Ergenekon destanı yani demirden dağın delinip geçildiği destanı anmak için kutlanır. Ateş yakılıp demirin dövülmesiyle kutlanan bu bayram,  Şamanizm adetlerini de içerir. Türk mitolojisinin temel sembollerinden biri Ateş’tir. Şamanizm’deki ruhani inanca göre, bahar uyuyan doğanın ruhunun uyanması olarak düşünülür.

Türk Mitolojisi
Bir çok kültürün mitolojisinde doğaüstü ve komplike canlılardan bahsedildiğini bilinir. Eski Türk mitolojisine göre de bu canlılardan bahsetmek mümkündür. Kurt-Köpek Başlı İnsan, Oğuz Kağan destanlarından önemli ölçüde bahsedilir. Türkler bu kavimlere itbarak adını verirlerdi ve eski Türklerde de it kelimesi köpek anlamına geliyordu. Barak kelimesi ise köpek ya da kurt anlamına gelmekteydi.
Çift başlı kartal ise, Tuğrul ya da Zümrüdü Anka kuşu olarak bilinmekteydi. Birçok kültürde görebileceğimiz Çift başlı Kartal figürü, kutsal sayılmakta ve devletlerin armalarında yer verilmektedir. Şamanizm inancına göre, kartallar yer ile gök arasındaki çelik kapıyı tutmaktadır. Kuş şeklindeki refakatçi varlıklar, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında eşlik etmektedirler. Kuş türleri arasında Kartal, ululuk temsilcisidir. Kılıç kabzalarında kullanılan çift başlı kartal figürleri Selçuklu İmparatorluğu da başta olmak üzere birçok devletin armasında, bayrağında yerini almıştır.

Sokor adı verilen Tek Göz, Kaf Dağı’nda yaşamaktadır. Sokor’un kelime anlamı kördür ve bir perinin bir çobanla birleşiminden doğmuştur. Yalnızca gözünden vurularak öldürülmesi sağlanabilir. İnsan eti yer ve bir tas büyüklüğünde bir tek gözü vardır.
Kayış Baldır ise ayakları kayıştan bir gulyabanidir. Kendi ayakları üzerinde durup yürüyemez, karşılaştığı insanları kandırır ve boyunlarına binerek onları kullanır. Elsiz ve ayaksız bir ihtiyar görünümündedir. Irmak kenarında oturup, oradan geçenlerden onu omuzlarına alarak ırmağın diğer kenarına geçirmesini ister. Birinin onu omzuna almasıyla, Kayış Baldır’ın karnından üç arşınlık iki adet kayış çıkar ve insanın bedenine sarılarak onu kölesi haline getirir.
Bükrek, iyi özellikler barındırır, insanlara yardımcı olur. Kertenkele görünümündedir. Kanatları yoktu, tüm denizleri birbirine bağlayan okyanusta yaşar. Anlatılanlara göre her bin yılda yeryüzüne iner ve durumu kontrol eder.

Türklerde Kadın Kavramı
Kadının toplumsal alanda mevkisi oldukça yüksektir. Bir Türk erkeği için en değerli varlıklardan olan kadın, erkek ile birçok Türk boyunda eşittir. Kadın ve erkek toplu işlerde birlikte yer alırken, savaş halinde de görev alabilirler. Dede Korkut hikayelerinde de yer verilen Türk Kadını,  erkeğe tanrı tarafından gönderilmiş özel bir varlık olarak düşünülür. Toplumda Türk kadını güçlüdür ve bir erkek Türk kadınıyla evlenmek için, onu ok atma ve at binme gibi alanlarda yenebilme yetisine sahip olmalıdır. Bir kadına saldırmanın cezası ise kesinlikle idamdır. İbn Fadlan’ın da belirttiği üzere, Türk kadını temiz ahlaklıdır ve zinadan uzak durur. Uygur yazıtlarında da karşılaşıldığı üzere devlette de önemli rol oynamaktadırlar. Erkeklere verilen Hakan ve Bilge ünvanları kadınlara da verilmektedir.COMMENTS

{getFeatured} $label={recent}
Ad

5G Teknolojisi,1,abacı peri bacaları,1,Acer Aspire 7,1,adaçayının faydaları,1,adsense,1,adsense alternatifi reklam firmaları,1,ağır romantik,1,aile arasında,1,aksiyon filmleri,2,akvaryum kurulumu,1,alaçatı,1,alaska üçgeni,1,alışveriş,1,allen carr yöntemi,1,anahtar kelime,1,anakar büyükşehir,1,android telefon,2,android telefon yedekleme,1,ankara,2,ankara büyükşehir,1,ankara ek iş ilanları,1,ankara evde iş ilanları,1,ankara içme suyu,1,ankarada gezilecek yerler,2,araç bakımının önemi,1,arama motoru,2,arama motoru optimizasyonu,1,astral seyahat,1,avon nedir,1,avondan para kazan,1,aykut enişte,1,balık besleme,1,balık nasıl pişirilir,1,balık pişirme,1,balkonda sebze yetiştirmek,1,bang bang,1,bannerlord,1,basketbol,1,başkent market,2,bayat ekmek,1,bazlama tarifi,1,belgesel,1,bermuda şeytan üçgeni,1,biberin faydaları,1,biberin zararları,1,bilim kurgu,1,Bin TL Altındaki En İyi Telefon,1,birikim nasıl yapılır,1,birikim yapmak,1,biz böyleyiz filmi,1,blog nedir,1,blog siteleri,1,blog yazarak,1,blogger,9,blogger kullanmanın faydaları,1,bounca rate,1,bozulmuş tavuk,1,buğday çimi,1,cep telefonu,2,cevizin faydaları,1,chaos walking,1,cinayet süsü,1,clickbank,1,clickbank ürünleri,1,cok az bilinen,1,Counter Strike,1,counter strike kurulumu,1,çayın faydaları,1,çiğ köfte bayiliği,1,çok kazanan meslekler,1,çörek otunun faydaları,1,depresyondan kurtulmak,1,detoks suyu tarifi,1,distopya dizisi,1,diş ağrısı,1,dizi,7,dizi izle,1,doğal çözüm,1,doğru beslenme,1,doğru doz,1,dollar man,1,doom eternal,1,dunya,1,dünyada gece,1,dünyadaki ilginç gelenekler,1,düşü kan şekeri,1,ek gelir,1,ek iş,1,ekonomi,10,elm sokağı kabusu,1,elmanın faydaları,1,en ilginç bilgiler,1,en iyi bloglar,1,esrarengiz bölge,1,etsy,1,evde badana,1,evde boya,1,evde kahve tarifi,1,evde pizza yapımı,1,evden para kazan,3,extraction filmi,1,facebook,3,facebook arkadaş listesi,1,facebook beğeni hilesi,1,facebook video indirme,1,facebooktan para kazan,1,farmasi para kazanma,1,farmasi ürünleri,1,fındığın faydaları,1,fındığın zararları,1,film,6,film konusu,4,fotoğraf,1,fotoğraf çekmek,1,fotoğraf satarak,1,gelin kaya,1,genel kültür,1,general mobile,2,gerilim filmleri,1,gideros,1,gif nasıl yapılır,1,gif nedir,1,gizemli bölge,1,gizli müşteri,1,gmail hesap yedekleme,1,google,1,google now,1,gölbaşı,1,gölbaşı gezi rehberi,1,güncel blog,1,haber,90,hasar karşılama,1,Honor 9 Lite Telefon,1,Honor 9X Lite,1,Honor X10 5G,1,Honor X10 Pro,1,hot chocolate mocha tarifi,1,ıssız cuma mezarlığı,1,İiginç bilgiler,1,ilaç kullanımı,1,İnfinix Hot 9 Pro,1,instagram,4,instagram çekiliş,1,instagram profil resmi,1,İnstagram takipçi arttırma,1,İnstagram takipçi kasma,1,instagrama müzik ekleme,1,İnstagramda takipçi yükseltme,1,instagramdan para kazanmak,1,instagramın bilinmeyen özellikleri,1,internet,60,internetten para kazanma,2,iPhone 12 Max,1,iş fikirleri,4,iş fikri,1,işe yaramayan seo,1,izlenebilecek filmler,1,kapama yemeği,1,kar küreyici,1,kara yağın faydaları,1,kasko,1,kayısının faydaları,1,kayısının zararları,1,kefir nedir,1,kefirin faydaları,1,kehribar,1,kehribar özellikleri,1,kızılcahamam gezi rehberi,1,kilo vermek,1,kimdir,1,kişisel gelişim,1,komedi filmleri,1,korku filmi,1,korku filmleri,2,kosgeb hibe,1,koyun otu,1,koyun otunun faydaları,1,kredi kartı borcu,1,kula peri bacaları,1,kurban bayramı,1,kurban ibadeti,1,kurtboğazı barajı,1,kuş gözlem alanı,1,League of Legends,1,lebron james kariyeri,1,lebron james kimdir,1,lg phoenix 5,1,lucy film konusu,1,makale yazarlığı,1,makale yazmak,1,manager,1,mandala nedir,1,mantar yetiştirmek,1,mark zuckerberg,1,market,1,mars köyü,1,marsta yaşam,1,mavi tık alma,1,mbasic,1,meta tag etiketleri,1,mi 10 pro,1,mikrofiber bez paketleme,1,mobbing nedir,1,mobil oyun,1,mobil uygulamalar,1,mobrog nedir,1,monkeys dizi inceleme,1,muzik dinlemek,1,narın faydaları,1,nasıl yüklenir,1,nba,1,ne zaman,1,nerede bulunur,1,netflix,5,netflix dizi önerisi,1,netflix nedir,1,netflix party,1,netflix popüler dizileri,2,netflix profanity fiber,1,netflix roulette,1,netflix üyelik,1,netflixin doğaüstü dizileri,1,netflixten para kazan,1,Nokia 5.1 Plus Model Telefon,1,Nokia C2 Tava,1,Nokia C5 Endi,1,notebook,1,oarganik tarım,1,okb,1,one plus,1,oppo,1,oppo ace2 eva edition,1,osm,2,osm kadro değeri,1,osm taktik seçimi,1,oto yıkama,1,otomobil,10,otomobil ticareti,1,overlay,1,oyun,9,oyun bilgisayarı,1,özgün makale,1,para kazan,3,para kazandıran uygulama,1,para kazanma,2,para kazanmak,5,paskalya adası,1,patreonla para kazanmak,1,pc oyunu,1,pizza tarifi,1,pocket city,1,pratik bilgi,1,psikoloji,1,pubg mobile,1,pubg rank kasma,1,ram hızlandırma,1,Realme 3 model Telefon,1,realme 6 pro,1,Redmi Earbuds,1,reklam izle,1,reklam siteleri,1,reklam yayıncılığı,1,resihi mantarının faydaları,1,rütbe atlatma,1,saglik,49,Samsung Galaxy M21,1,sanal sergi,1,seo,1,seo taktikleri,2,seo teknikleri,1,seo uyumlu,1,serbest taşıma kartı,1,sıcak çikolata tarifi,1,sigarayı bırakmak,1,sincan gezi rehberi,1,sinema,28,sirkenin faydaları,1,siyah giyen adamlar,1,snap puanı,1,snapchat,1,snapchat arkadaş ekleme,1,snowpiercer,1,snowpiercer izle,1,sony xperia4,1,sosyal medya,1,sosyal medya asistanı,1,söğüt kabuğu,1,spor,8,story kullanma,1,su içmenin faydaları,1,takıntı,1,takip,1,taktik tavsiyesi,1,tarifler,4,tarih,3,tarim,3,tasarruf,1,tatil beldesi,1,tavuğun bozulduğunu anlamak için,1,tavuk nasıl bozulur,1,teknik özellikler,1,teknoloji,37,telefon,18,telefon güncelleme,1,telefon inceleme,1,telefon incelemesi,2,telefon rehber yedekleme,1,telefonu,1,the blacklist,1,the six billion,1,the turning,1,tigertail filmi,1,tohum desteği,1,tramer kaydı sorgulama,1,trueview,1,tubidy,1,tubidy nedir,1,türk mitolojisi,1,türk rapçi,1,türkiye,2,türklerin ilginç özellikleri,1,twitch ile para kazanmak,1,ucuz akıllı telefon,1,ucuz alışveriş,1,ucuz alışveriş nasıl yapılır,1,uygun fiyatlı alışveriş,1,uyku apnesi,1,uyuyarak kilo vermek,1,watch dogs,1,web sitesi,1,web sitesi çevirisi,1,whatsapp,1,whatsdog,1,xiaomi,3,Xiaomi Mi A2 Model Telefon,1,xiaomi redmi note,1,xioami 10,1,yabancı aksiyon,1,yakıt tasarrufu,2,yanlış seo,1,yazarlık atolyesi,1,yeşil çayın faydaları,1,youtube,1,youtube kanal açma,1,youtube kanalı,1,youtube partner,1,youtubedan para kazanma,1,youtuber,1,zepeto uygulaması,1,zepeto uygulaması özellikleri,1,ziyaretçi trafiği,1,zoom,1,
ltr
item
Ankarapostası: ESKİ TÜRKLERİN İLGİNÇ YÖNLERİ
ESKİ TÜRKLERİN İLGİNÇ YÖNLERİ
Muhtemelen her yerde karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, Türk ataları, Türk tarihi ve Türk kültürü hakkında oldukça derin ve ilginç bilgiler sunmakta. Günlük yaşantımızda karşımıza çıkmayacak olan bu bilgiler, ayrıntılı olarak makalemizde yer almakta.
https://1.bp.blogspot.com/-bYfU8BExFmo/XscFDBIbcNI/AAAAAAAABz0/mWBT_xO8HsMfClap26Ux7YfE6pX7ayCKwCLcBGAsYHQ/s640/indir%2B%25281%2529.png
https://1.bp.blogspot.com/-bYfU8BExFmo/XscFDBIbcNI/AAAAAAAABz0/mWBT_xO8HsMfClap26Ux7YfE6pX7ayCKwCLcBGAsYHQ/s72-c/indir%2B%25281%2529.png
Ankarapostası
https://www.ankarapostasi.net/2020/05/eski-turklerin-ilginc-yonleri.html
https://www.ankarapostasi.net/
https://www.ankarapostasi.net/
https://www.ankarapostasi.net/2020/05/eski-turklerin-ilginc-yonleri.html
true
8685661393781236272
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content