HAFTA TATİLİ VE YILLIK İZİN NEDİR?


İnsanın sürekli olarak hiç dinlenmeden çalışması hayatın olağan akışında düşünülemez. Bu şekilde bir çalışma temposu hem insanın ruh ve beden sağlığı ( bünyesi ) hem de sosyo-kültürel hayatı bakımından son derece olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nda hafta tatili kavramına, ödenecek ücret ile birlikte yer verilmiştir. Kanunun 46 hafta tatili ücreti başlıklı 46. maddesinde hafta tatili tanımlanmış olup ödenecek olan ücretin ne olacağı da açıklanmıştır. Şöyle ki; işçilere tatil gününden önce aynı kanunun 63. maddesinden belirtilen iş günlerinde çalışmış olmaları şartıyla 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz ve en az 24 saatlik olan hafta tatili verilmektedir. Ancak bu hafta tatiline hak kazanabilmek için işçinin çalıştığı işyerinin, İş Kanunu kapsamında olması gerekmektedir. Hafta tatili ücreti olarak ise işçiye, herhangi bir iş karşılığı olmaksızın belirlenen hafta tatili için işverence o günün ücreti tam ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Örneğin; günlüğü 100 TL brüt olan bir işçiye hafta tatili ücreti olarak da 100 TL brüt ücret ödenmektedir. Saat ücreti ile çalışan bir işçi hafta tatiline hak kazanmış ise hafta tatili ücreti olarak, saatlik ücretinin 7.5 katı ödenmektedir. Örneğin; saatlik ücreti 10 TL brüt olan bir işçiye hafta tatili ücreti olarak 75 TL ödenmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; hafta tatiline hak kazanmamış ancak hafta tatili kullanmasına izin verilen işçiye, işverenin hafta tatili ücreti ödeme zarureti bulunmamaktadır.

Yıllık İzin

İşçinin temel haklarından biri olan yıllık izin ücreti kanun ile korunmasıyla birlikte işçinin vazgeçemeyeceği veya işveren tarafından elinden alınamayan bir haktır. 4857 sayılı İş Kanunu ile güvence altına alınan bu hak; işçinin bu kanun kapsamında olan herhangi bir işyerinde, deneme süresi dâhil işe başladığı günden itibaren bir yıl çalışmış olması halinde verilen izin olarak tanımlanmıştır. Yıllık izin ücretlerinin hesaplanması ise aynı kanunun 50. maddesine göre yapılmaktadır. Yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında ise çalışılan yıla göre belirlenmektedir. Şöyle ki,

Kıdemi/çalıştığı yıl 15 ve daha fazla olanlara 26 günden az,

Kıdemi/çalıştığı yıl 6 ( dâhil ) ve 15 ( dâhil değil ) yıla kadar olanlara 20 günden az,

Kıdemi 1 ( dâhil ) ve 6 ( dâhil değil ) yıla kadar olan işçilere 14 günden az yıllık izin ücreti verilemez. Ayrıca 18 yaşındakilere ve küçüklere, 50 yaş ve büyüklerine 20 günden az yıllık izin ücreti verilemez. Bu belirtilen süreler kanunda öngörülmüş en az süreler olup toplu veya bireysel iş sözleşmeleri ile arttırılabilmektedir. 

1/Post a Comment/Comments

Yorum Gönder