Son eklenen

Dijital Pazarlama Nedir? Dijital Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?


Teknoloji ile gelişen sosyal yaşam ve kurumsal hayata dair işleyişler var olandan farklı bir yöne evrilmiştir. Değişen yaşam biçimleri, alışkanlıkların yanı sıra ticari manada da birçok farklılık yaşanmaktadır. Değişim ve gelişimlere paralel olarak pazarlama stratejilerinde ve müşteri eksenli davranışlarda da farklılaşmalar söz konusudur. Yeni bir pazarlama yöntemi doğmuştur. Dijital pazarlama. Eski yöntemlerden ve pazarlama tekniklerinden bazı noktalarda ayrılan bu yeni ticari faaliyetler davranış değişikliklerini de beraberinde getirmiştir. İnternet kullanıcıları bu konuya yönelik birçok soruya yanıt aramaktadır. Bu sorular arasında Dijital Pazarlama Nedir? Veya Dijital Pazarlama Yöntemleri Nelerdir? Biçiminde sualler yer almaktadır.

Dijital pazarlama ticari faaliyetlerde bulunan firmaların, teknolojik gelişimlere entegre olmasıyla ortaya çıkan ve ticari faaliyetlerde internetten yararlanılan bir yöntemdir. Dijital pazarlamanın tüketiciler ve firmalar açısından sağladığı yararlar onun tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

Dijital pazarlama, bir pazarlama stratejisi oluşturmaya bu stratejinin sonuçlarını analiz etmeye olanak tanıyan bir mecradır. Bu mecra aynı zamanda oluşturulan stratejik çözümün her safhasını denetleme gücüne de sahiptir.

Dijital pazarlamanın bir diğer önemli özelliği ise geleneksel yöntemleri teknoloji ile harmanlama şansı yaratmasıdır. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlardan yaralanmayan işletmelerin zaman içerisinde yok olmaları kaçınılmaz olacaktır. Bir işletme müşterileri ile olan ilişkilerinde ürünlerinin satışını yapmak ve kar elde etmek beklentisindedir.

Firmanın hedefleri arasında büyümek, yatırım yapmak, müşteri memnuniyetini tesis ederek geniş bir etkileşim sahası yaratmak yer alır. Bu hedeflere ulaşmak içinse bir pazarlama stratejisinin varlığı gereklidir. Dijital pazarlama adı verilen yöntemde firmalar ya da kullanıcılar bir ürünü satmak ya da tanıtmak istediklerinde sosyal medya mecralarını kullanırlar. Bunun yanı sıra oluşturulan e-ticaret siteleri gibi platformlar da ticari faaliyetlerde kullanılan mecralardır.

 Dijital Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Kurumlar ya da kişiler hedef kitlelerine ulaşmak istediklerinde dijital pazarlama yöntemlerine baş vuracaklardır. Bunu gerçekleştirmek içinse yaralanacakları araçlar sosyal medya platformu gibi dijital ortamlar olacaktır. Sosyal medya yönetiminin de önemi bu noktada ortaya çıkacaktır. Reklam ve pazarlama açısından etkili bir mecra olan sosyal medya doğru kullanıldığında etkili sonuçlar yaratır. Sosyal medya platformları arasında Instagram, Twetter gibi mecralar vardır.

Web sitesi oluşturarak da dijital pazarlama yapılmaktadır. Bunlar arasında e-ticaret siteleri de ürün tanıtımı ya da satışında firmalara kaynak yaratır.

Google Adwords adı verilen reklam araçları etkili bir tanıtım için kullanıcılara geniş imkanlar yaratmaktadır. Firmalar ise Google Adwords tarafından yaratılan bu pazarlama ortamında kar elde etme beklentilerine yanıt bulurlar

Google haritaların işlevselliği kullanıcıların bir firmayı aradıklarında devreye girer. Bu haritalar aracılığı ile firma adreslerine ve firmaya yönelik bazı bilgilere ulaşmak oldukça kolaydır

Dijital pazarlama yöntemlerinin başarılı olmasında etkili olan birçok araç vardır. Bu araçlardan biri de doğru bir SEO çalışmasının yapılmasıdır. Arama motoru optimizasyonu anlamına gelen SEO çalışmaları teknik bazı bilgilerin yanı sıra oluşturulan içeriklerin kalitesi ile de desteklenir. Anahtar kelime kullanımları içeriğin nitelikli olması, düzenli içerik girişleri bu çalışmaların bir başka boyutunu oluşturur.

Günümüzde pazarlama yöntemleri ve mecralarında yoğun bir rekabet ortamının varlığı söz konusudur. Bu ortamda firmalardan beklenen davranış ise müşterileriyle güçlü bir etkileşim oluşturabilmek ve farklılık yaratmaktır.

Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamaya Etkileri Nelerdir?

l Sosyal medya firmalar ya da kişiler açısından karşılıklı etkileşimin sağlanabileceği bir ortamdır. Buradaki etkileşim çift yönlü ve eş zamanlı olabileceğinden kullanıcılar da firmaların ürünlerini aldıktan sonra yorum yapma, görüş bildirme hakkına sahip olurlar.

l Bu sebeplerle sosyal medya yönetimi oldukça önemli bir konudur. Dijital pazarlama üzerinde olumlu olabileceği gibi olumsuz sonuçları da olabilecek etkili bir mecra olan sosyal medya yönetiminde firmaların strateji geliştirmeleri ve aktif olarak bu mecrada yer almaları hayati önem taşır.

l Bu mecrada yer alan kanaat önderleri belli bir topluluğu peşinden sürükleme becerisine sahip olacağından firma aleyhinde oluşabilecek olumsuz bir davranış kısa sürede yayılabilir.

l Firma ürününü alan ve memnun kalmayan bir kullanıcının sorunu, sosyal medya aracılığı ile firma adına olumsuz bir yargının oluşmasında etkili olabilir.

l Bu tür durumlar klasik pazarlama yöntemlerinde karşılaşılan sorunlardan farklı olacağından kısa sürede etki alanı genişlemeden çözümlenmesi ve doğru yönetilmesi gereken sorunlardır

l Sosyal medya aracılığı ile geniş kitlelere ulaşmak kolay olacağından firmanın satışını arttırma konusunda yararlı bir yöntemdir

l Hedef kitle belirlemede ve marka bilinirliği sağlamada sosyal medya etkili bir araçtır

l Firmaya rakipleri karşısında avantaj elde etme imkânı tanır

l Firma müşteri ile etkileşim halinde olduğundan pazar farkındalığı yaratarak öne çıkar

Klasik Pazarlama ile Dijital Pazarlama Arasındaki Farklar Nelerdir?

l Klasik pazarlama yöntemlerinde tek taraflı bir iletişim vardır

l Dijital pazarlama çift taraflı ve eş zamanlı iletişim sağlar

l Dijital pazarlama yöntemlerinde müşteri deneyimleri önemli hale gelir

l Klasik pazarlamada müşterinin deneyimi geniş bir alanı etkilemez

l Dijital pazarlama daha az maliyetlidir, sanal ortamlarda web siteleri üzerinden bir ürün tanıtılıp satılabilir

l Geleneksel pazarlamada fiziki bir ortamın olması zorunludur. Ürünlerin sergilenmesi ve alıcılarla buluşması daha maliyetlidir

l Dijital pazarlama daha geniş kitlelere ulaşma şansına sahiptir. Dünya genelinde birçok internet kullanıcısı sanal ortamlarda bu ürünleri görüp satın alabilir

l Klasik pazarlama bulunduğu ya da reklam yapabildiği bölgelerle sınırlıdır. Reklam gücü de dijital ortamlara göre kısıtlıdır

l Dijital pazarlama zamandan tasarruf sağlar. Ekonomik açıdan ve emek yönünden de tasarrufludur

l Dijital pazarlamada her tür etken kontrol ve analiz edilebilirken klasik pazarlamada bu çok zordur

l Dijital pazarlama yönetilebilir değişkenlere sahiptir

l Klasik pazarlamayı yönetmek dijital pazarlamaya göre daha fazla emek ve zaman ister

Günümüzde internetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte mobil cihazlar üzerinden de dijital pazarlama yapılabilmesi oldukça kolay. Bu durumda da firmalar daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Zaman kavramının bu mecrada çok fazla önemi yok. Günün ya da gecenin her anında dijital mecradan alışveriş yapmak mümkün. Bu tür pazarlama yöntemleri zaman kavramını ortadan kaldırdığı gibi mekân sınırlamasını da yok ettiğinden kullanıcıların ilk tercihi olarak yer alıyor. Dijital Pazarlama Nedir? Dijital Pazarlama Yöntemleri Nelerdir? Sorularına yanıt arayan kullanıcılar ise dijital pazarlamanın yarattığı her tür kolaylık karşısında tercihini bu tür ortamlardan alışveriş yapmak yönünde kullanıyor.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu